Tarieven

>Tarieven en vergoeding per 1 januari 2019*
De intake bestaat uit 1 of 2 gesprekken, naar gelang de aard van de problematiek.
Het intakegesprek duurt maximaal 30 minuten, hiervoor brengen wij u € 65 in rekening per gesprek.

Het tarief per sessie van ca. 45 minuten in één van onze praktijken zijn v.a. € 98,50
€ 55,00 Intakegesprek individueel
€ 75,00 Test, Onderzoek, vragenlijsten (per stuk)
€ 290,00 Psychologische intake (opstellen en versturen van rapportage naar medisch verwijzer)

€ 98,50 Counseling sessie individueel
€ 98,50 Psychologie sessie individueel
€ 175,00 Relatietherapie, 1 uur (per 2 personen)
€ 150,00 Mediation particulieren, per uur
€ 245,00 Mediation arbeid/werk/studie, per uur

Psychologische begeleiding met en zonder verwijzing.

Met of zonder verwijzing van de huisarts bedragen de kosten van psychologische begeleiding € 98,50 per sessie (30-45 minuten).

Coaching

Een coachtraject van 5 gesprekken kost €495,00 exclusief BTW. Voor trajecten via de werkgever wordt een offerte gemaakt.

Coaching vergoedingen

Via de werkgever: bij de meeste werkgevers is er sprake van een opleidingsbudget. Vanwege de effectiviteit van coaching zijn de kosten van een coachtraject in verhouding laag. Informeer eens bij je directeur personeelszaken naar de mogelijkheden.

Via de Arbodienst: werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten van een coachtraject te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld bij burn-out preventie en ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Neem hierover contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de Belastingdienst: particuliere coaching is inclusief BTW aftrekbaar als scholingskosten, wanneer het traject gericht is op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Neem voor meer informatie contact op met de Belastingdienst.

Via de zorgverzekering: Een aantal zorgverzekeraars vergoeden via de aanvullende pakketten een deel van de coaching. Informeer bij jouw zorgverzekering naar de mogelijkheden.

Additionele coaching gesprekken bedragen € 98,50 per 45 minuten. Gesprekken met de coach zijn gericht op het voorkomen of herstellen van problemen of klachten zoals stress, angst, somberheid, moeite met opkomen voor jezelf of overspannenheid. Er zijn diverse werkgevers die coaching tot 100% vergoeden. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij preventie van klachten, bij stress, kans op uitval of bij outplacement.

Mediation

Het is goed daarbij in acht te nemen dat de meeste conflicten na twee tot vijf gesprekken zijn opgelost.
Tegenwoordig dekken de meeste Rechtsbijstandverzekeringen de kosten van Mediation, controleer uw polis of informeer hiernaar bij uw verzekeraar.

De kosten van een Mediation traject zijn € 245,00 per uur, te vermeerderen met eventuele reiskosten en andere in overleg te maken onkosten. Hierbij moet je denken aan kosten van een te raadplegen deskundige. Dit uurtarief telt voor de tijd die word besteed aan (de voorbereiding van) de Mediation gesprekken, het opstellen van de daarvoor benodigde stukken, onderlinge (telefonische) contacten en gewisselde (gemailde) correspondentie. Eventuele reistijd word voor maximaal 50% in rekening gebracht.

Ons tarief voor particulieren is €150,00 per uur, te vermeerderen met eventuele reiskosten en andere in overleg te maken onkosten. Hierbij moet je denken aan kosten van een te raadplegen deskundige. Dit uurtarief telt voor de tijd die word besteed aan (de voorbereiding van) de Mediation gesprekken, het opstellen van de daarvoor benodigde stukken, onderlinge (telefonische) contacten en gewisselde (gemailde) correspondentie. Eventuele reistijd word voor maximaal 50% in rekening gebracht.

Tarieven per sessie, op locatie bij Bedrijven en Instellingen.

€ 145,00 Counselling / Coaching individueel
€ 175,00 Psychologie individueel
Reistijd en kilometers worden pm in rekening gebracht.

Betalingsafspraken

In de meeste gevallen worden behandelingen sinds 2014 niet meer vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, ook kan het voorkomen dat u meer behandelingen nodig heeft dan wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Afhankelijk van uw inkomenssituatie bestaat de mogelijkheid om de kosten van uw behandelingen te betalen in vooraf afgesproken maandelijkse termijnen. Uw behandelingen kunnen dan doorgaan tegen de dan voor u (lagere) maandelijkse vergoeding.

Let op! de maandelijkse betalingen zullen dan nog wel doorlopen wanneer uw behandelingen gestopt zijn, totdat het volledige bedrag door u betaald is.

*een sessie duurt 45 minuten en worden per PIN betaald na ieder consult. Alle genoemde tarieven zijn excl. b.t.w., reiskosten en onkosten.