Stressklachten

Over het begrip stress is veel geschreven vanuit verschillende invalshoeken. ‘Stress’ betekent letterlijk ‘spanning. Het duidt een natuurlijke reactie aan die optreedt als er hogere eisen worden gesteld dan normaal. Mensen die stressproblemen ervaren kunnen aan de hand. Enige stress is nodig in het leven om actief te blijven en voldoende uitdaging te ervaren.
vcita_psychologie_stressWe kunnen dit vergelijken met een boog die moet worden gespannen om een pijl te mee kunnen afschieten.
Te veel of te langdurig onder spanning staan leidt tot vermoeidheid en verlamming. De boog wordt letterlijk ‘overspannen’ en verliest daarmee zijn veerkracht.
Op dat moment ontstaan de problemen zoals mensen gaan slechter slapen, mensen gaan slechter functioneren, voelen zich depressief, uitgeput, krijgen slaapproblemen. Vaak ontstaan hierbij ook lichamelijke klachten. We spreken dan van ‘overspannenheid’. Wanneer deze toestand ontstaat in en door contactuele beroepen (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en het onderwijs), wordt vaak het begrip ‘burn-out’ gehanteerd. Stressproblemen is dan een verzamelnaam voor zowel overmatige stress, overspannenheid als burn-out.

vctita_psychologie_ptss_ptsdEen bijzondere vorm van stress is de posttraumatische stressstoornis (PTSS) is de naam voor een aantal klachten die worden veroorzaakt door het meemaken van een overweldigende, traumatische gebeurtenis. Het gaat bijvoorbeeld om een oorlogservaring, een beroving, een ernstig auto-ongeluk of een verkrachting.
Het is normaal dat u na een dergelijke gebeurtenis nog enige tijd klachten heeft. Maar als u na een aantal maanden nog ernstige problemen heeft, kan er sprake zijn van PTSS.

stress-pencilDe veroorzakers van stress noemen we stressoren. Uit een top 43 vastgesteld door de psychiaters Holmes en Rahe blijkt dat het overlijden van een kind of partner de grootste stressor is, gevolgd door een scheiding en scheiding van tafel en bed.
Tegenwoordig wordt stress vooral in verband gebracht met werk. Je krijgt bijvoorbeeld als werknemer ontslag. Behalve ontslag zijn ook een te hoge werkdruk, een lastige baas of pesten en vervelende collega’s veel voorkomende stressoren. Ook een ingrijpende gebeurtenis kan veel spanning veroorzaken: incest, een ongeneeslijke ziekte, een ernstig ongeluk, etcetera.  De verschillende oorzaken leiden tot verschillende soorten stress.