Relatieproblemen

Relatieproblemen & Voortvarend Verder

‘Een goede intieme duurzame relatie van de vaste levenspartner leidt tot gezondheid en levensgeluk’

‘Ontwrichting van een duurzame relatie heeft een nadelig effect op het welzijn van kinderen’

‘Relatieproblemen leiden vaak tot ziekteverzuim of psychische klachten’

Ondanks alle liefde zijn er verschillende problemen die tussen twee mensen kunnen optreden door een complexheid aan factoren. Conflicten en ruzies, emotionele verwijdering, onbegrip, seksuele problemen, vreemd gaan en communicatieproblemen zijn slechts een greep uit het geheel van problemen, die mensen met relatieproblemen rapporteren. Sommige echtparen overwegen echtscheiding.

Mensen met relatieproblemen behoren in de psychologische zorg in Nederland en bij vCita Psychologie tot de meest voorkomende reden van aanmelding.

Natuurlijk kunnen in iedere relatie spanningen, irritaties, ruzies ontstaan. Wanneer partners echter in hun relatie tegen problemen oplopen waar zij zelf niet meer uit komen, staan zij vaak voor de keus om ofwel de relatie te beëindigen, of de kwaliteit van de relatie te verbeteren.
Relatietherapie is erop gericht om relationele problemen tussen partners op te lossen.
Overigens is relatietherapie niet alleen bedoeld als laatste redmiddel, het kan bijvoorbeeld ook dienen als middel tot verdieping van een relatie.

relatieapkvCita Psychologie biedt speciale kortdurende intensieve zorgprogramma’s voor echtparen.
Ook mensen die een wens hebben om de kwaliteit van de relatie te verbeteren maken veelvuldig gebruik van VerbeterJeRelatie. Dit noemt men een Relatie-APK.

96% van de echtparen en stellen ervaren na afloop van het zorgprogramma VerbeterJeRelatie een duidelijke verbetering van de kwaliteit van de relatie. Jaarlijkse evaluaties van het programma laten zien dat de succespercentages hoger zijn dan ‘gewone’ langer durende relatietherapie.