Psychosociale therapie

Wat zijn psychosociale problemen?

Bij psychosociale problemen gaat het om twee soorten problemen die met elkaar samenhangen:
– Problemen die te maken hebben met uw gevoelens en gedachten (psychische problemen): u voelt zich bijvoorbeeld somber, verlaten, angstig of boos.
– Problemen die te maken hebben met andere mensen of instanties (sociale problemen): u heeft bijvoorbeeld moeilijkheden met uw partner, kinderen, familie of buren, met uw collega’s of uw baas, met de Belastingdienst, de woningbouwvereniging of de gemeente.

vcita-psychologie_psychosocial_04Een voorbeeld van een psychosociaal probleem:
Iemand voelt zich angstig of somber omdat zijn partner zich nooit aan afspraken houdt. Omdat het niet lukt het probleem zelf op te lossen, gaan die gevoelens zijn leven beheersen.

Hij voelt zich gespannen en machteloos. Daardoor gaat het op zijn werk ook slechter. Hij krijgt zijn werk niet af en krijgt ruzie met zijn baas. Zo raken er meer mensen bij betrokken en worden de problemen steeds groter.

Hoe ontstaan psychosociale problemen?

Meestal zijn er verschillende problemen tegelijk. Het is vaak lastig te zeggen hoe en wanneer deze problemen zijn ontstaan.

  • Er wordt tegenwoordig veel van mensen gevraagd.
  • Er komt van alles op u af via televisie, radio en internet.
  • Alles moet snel en vlug.
  • Energie- en telefoonrekeningen, formulieren van de gemeente, ingewikkelde websites, voorwaarden van verzekeraars, huurovereenkomsten: het geeft vaak veel verwarring en onzekerheid.
  • We moeten veel regelen en met veel mensen rekening houden.
    Als er dan een extra probleem optreedt, zoals ziekte, ruzie, scheiding, schulden of ontslag, wordt het vaak lastig om aan al die eisen te voldoen.
    Soms lukt het niet meer om het overzicht te houden en alles zelf goed te regelen. Uw problemen stapelen zich op.