Problemen met kinderen

‘Kinderen die aan het begin van de basisschool bij een vriendengroep horen, hebben minder kans op psychische problemen zoals angst- en depressieklachten.’
(Bron: Vrije Universiteit Amsterdam).

‘Eén op drie kinderen komen in de problemen of ervaren psychische klachten door scheiding.’ (Bron: Jeugd en Gezin).

vcita_psychosocial_08Het karakter van een kind is van invloed op de opvoeding. En die invloed neemt toe naarmate het kind ouder wordt. Dat concluderen Utrechtse ontwikkelingspsychologen in het artikel ‘It takes two to tango’. Wanneer een kind ouder wordt, is het steeds belangrijker dat het zijn gedrag zelf reguleert. Als dat niet goed gaat, gaan ouders het kind vaak strenger opvoeden.
De karakters van ouder en kind bepalen in gelijke mate de sfeer binnen het gezin. Het blijkt dat die het best is wanneer de ouder extravert is en het kind vriendelijk. Ze staan dan meer open voor contact en houden meer rekening met elkaar. (Bron: Developmental Psychology).

Enkele voorbeelden van klachten en problemen met betrekking tot kinderen en jeugd zijn: opvoedingsproblemen, gedragsproblemen, problemen op school, last van pesten, faalangst, achterblijven in het ontwikkelingsniveau, moeite met verwerking en aanpassing in geval van een (chronische) ziekte, angstklachten, hoogbegaafdheid, aandachtsproblemen of concentratieproblemen.

Om een zo compleet mogelijk beeld van de problematiek rondom het kind te verkrijgen worden gesprekken gevoerd met het kind en de ouders. De ouders worden zoveel als mogelijk bij de begeleiding van het kind of de jongere betrokken. Ook kunnen belangrijke mensen van school, een club of vrienden bij een begeleiding betrokken worden.
Eventueel worden psychologische testen afgenomen bij het kind. Ouders of leerkrachten kunnen ook gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen.

Gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van problemen met kinderen en jeugd zijn de mensen van ons speciale Kinder en Jeugdteam. Er is een uitgebreid aanbod voor diagnostisch onderzoek beschikbaar.