Persoonlijkheidsproblemen

‘Wist u dat meer ervaren en getrainde therapeuten succesvoller zijn in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen dan minder ervaren en getrainde therapeuten?’ (Bron: VGCt).

‘Wist u dat Borderline Persoonlijkheidsstoornis met behulp van schemagerichte therapie (een vorm van Cognitieve Gedrags Therapie) in de helft van de gevallen leidt tot volledig herstel en bij nog ca. 15% van de gevallen tot klinisch betekenisvolle verbetering?’ (Bron: VGCt).

‘Persoonlijkheidskenmerken zijn minder stabiel over tijd dan men vaak aanneemt, en dus… zijn mensen veranderbaar!’ (Bron: De Psycholoog, NIP).

vcita_personal_disorder_02Ongeveer tien procent van de volwassen bevolking lijdt aan persoonlijkheidsproblematiek.
Met uitzondering van Borderline, lijden meer mannen dan vrouwen aan persoonlijkheidsproblematiek.

Het is lastig om een eenduidige omschrijving te geven van een persoonlijkheidsstoornis want zijn namelijk tien verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen. Wat deze stoornissen gemeen hebben, is dat ze allemaal afwijkingen in gedachten en gedrag veroorzaken.
Dit kan leiden tot ongeregeldheden op het werk of in sociale situaties. Vaak is een persoonlijkheidsstoornis ontstaan in de puberteit en houdt deze langdurig aan.
Over het ontstaan van persoonlijkheidsproblematiek is nog weinig met zekerheid bekend.
Het meest waarschijnlijk is dat deze problematiek zowel biologische, psychologische als sociale wortels kan hebben.
borderline-personality-disorder4
Omdat er zo veel verschillende soorten persoonlijkheidsproblematiek bestaan, zijn de gevolgen hiervan zeer divers. De meest voorkomende symptomen zijn: identiteitsproblemen, gedragsproblemen, chaotisch, bizar of overactief gedrag, hinderlijk en soms onhanteerbaar en gevaarlijk gedrag (impulscontroleproblemen), psychotische symptomen zoals wanen of hallucinatie, problemen in de relatie met anderen, moeite met de beheersing van impulsen, angsten, gevoelens van kwetsbaarheid, problemen op het werk.