Lichamelijke klachten

‘Onverklaarde lichamelijke klachten zijn heuse klachten die het leven op zijn kop kunnen zetten. Ze worden niet expres veroorzaakt of nagebootst. Het is ook geen aanstellerij.’
(Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).

tension-headacheWe bedoelen hier lichamelijke klachten die niet of onvoldoende verklaard kunnen worden door een lichamelijke ziekte of aandoening (somatoforme stoornis).Herhaaldelijk en uitgebreid onderzoek door artsen hebben geen lichamelijk oorzaak kunnen aantonen. Het zijn dus onverklaarde lichamelijke klachten want er is geen eenduidige oorzaak voor de klachten.
De klachten zijn wel degelijk reële klachten.
Als de klachten langere tijd aanhouden kan het leven van de cliënt ernstig ontwricht raken.
Vaak hebben de klachten een grote impact voor de partner en/of andere gezinsleden.

psychosomaticOngeveer 2% van de vrouwen en 0,2% van de mannen heeft last van deze stoornis. Meer vrouwen dan mannen hebben deze stoornis. Bij mannen wordt het mogelijk minder snel herkend. (Bron: Trimbos-instituut).

Oorzaken kunnen zijn een overbelasting van het zenuwstelsel door aanhoudende stress of een traumatische ervaring. Klachten kunnen zijn chronische vermoeidheid, gewrichtsklachten, buikklachten, hartkloppingen.