Gezinsproblemen

Het gezin fungeert als een systeem waarbinnen iedereen een onderdeel van elkaar uitmaakt. Volgens velen is het gezin de hoeksteen van de samenleving. vCita Psychologie besteed veel aandacht aan het gezin en in het algemeen het verbeteren van de kwaliteit van intieme duurzame relaties.

vcita_psychologie_familie_300x199Mensen maken deel uit van meerdere sociale systemen (gezin, familie, vriendenkring, werk, kerk). Er kunnen omstandigheden thuis, binnen een gezin of in iemands familie zijn die conflicten en problemen kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld psychische problemen van een gezinslid, ruzie in een gezin of familie, emotioneel of fysiek geweld binnen het gezin, cultuur gerelateerde problemen, financiële problemen, gedragsmoeilijkheden bij kinderen of opstandig gedrag van pubers. Veel van de problemen die binnen het gezin voorkomen zijn eenvoudig op te lossen. Bij langer bestaande problemen liggen de oorzaken van het probleem vaak erg diep en pogingen om gezinsverhoudingen te verbeteren botsen vaak op onbegrip, weerstand en onwil. Vaak speelt schaamte een rol.

Gezinstherapie wordt vaak aangeduid als systeemtherapie. Deze therapie legt veel nadruk op het sociale systeem waarvan cliënten deel uitmaken. Bij systeemtherapie wordt gekeken welk sociaal systeem verband houdt met de klacht. De belangrijkste personen uit dat systeem worden vaak uitgenodigd om deel te nemen aan de therapie. Bij relatietherapie is dat natuurlijk de partner, maar ook andere personen die invloed uitoefenen op de relatie en kunnen bijdragen aan een oplossing worden soms bij de therapie betrokken. Het gaat hierbij dan vaak om de kinderen, ouders, familieleden of huisgenoten van de partners.